Månadsmöte (Simonsgatan 12)

21 September 2020 kl. 18.00–19.30

Månadsmöte och föredrag av Magnus Lindholm: Under huden är jag många - en släktmeny à la Jernström serverad på fajansservis från Suotniemi.

Magnus Lindholm

( Se också bloggen )

Styrelsen rekommenderar att alla medlemmar som inte tillhör samma hushåll lämnar en tom sittplats mellan varandra och håller rekommenderat avstånd i Helsingfors Marthaförenings lokal p.g.a. covid-19-epidemin.  
Ingen kaffe/te servering men möjlighet att köpa konfekt.


Plats
Helsingfors Marthaförenings lokal ( Ringklocka vid ytterdörren )
Simonsgatan 12 A, 4 vån.
00100 Helsingfors