Månadsträff

17 Januari 2022 kl. 18.00–19.30

Månadsträff med föredrag av Anders von Bell om gravgårdar i Viborg. Forntid, förfall och framtid. En historisk vandring.

 

Anders von Bell


Plats
Helsingfors Marthaförenings lokal ( Ringklocka vid ytterdörren )
Simonsgatan 12 A, 4 vån.
00100 Helsingfors