Månadsmöte (Simonsgatan 12)

17 Februari 2020 kl. 18.00–19.30

Månadsmöte och föredrag av Heinz Stürmer under rubriken "Borgerliga släktvapen i Finland".

Släktforskaren 1/2020 delas ut före månadsmötet. 

Före mötet finns det möjligheter att köpa kaffe och kex till ett pris av 3 €.


Plats
Helsingfors Marthaförenings lokal (Ringklocka vid ytterdörren )
Simonsgatan 12 A, 4 vån.
00100 Helsingfors