Jun 2024
TiOnToFr
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Höstresa till Tavastehus

06.09.2023 kl. 08.30 – 18.00

Tavastehus är enligt finländska mått en gammal stad. Den fick stadsprivilegium 1639 och byggdes
upp runt Tavastehus slott med anor från 1300-talet. Gustav III lät i slutet av 1700-talet flytta staden
till sin nuvarande plats och då fick staden sitt stora torg, sitt rådhus och kungens favoritarkitekt L. J.
Desprez fick i uppdrag att skapa en kyrka precis intill torget. Kyrkan är en av de få byggnader som
överlevde den stora branden 1831, som förstörde tre fjärdedelar av den nya staden.
Tavastehus har varit residensstad i Nylands- och Tavastehus län, senare Södra Finlands län och efter
reformen 2010 då länen avskaffades, i Södra regionförvaltningen. Det första järnvägsspår för
kollektiv trafik som togs i bruk i Finland 1862 löpte mellan Tavastehus och Helsingfors.
Det är mindre än en timmes resa till den forna residensstaden, men ändå är det inte så ofta vi gör oss
ärende till Jean Sibelius´, J. K. Paasikivis och Eino Leinos skolstad, vars stadsvapen ritats av Gustaf von
Numers – som också ritat HSF:s emblem!
Preliminärt program
kl. 8.30 eller 9.00 Start från Helsingfors. Exakt plats avgörs av hur ombyggnaden av
Mannerheimvägen framskrider.
kl. 10. 00 Riksarkivet med guidning på svenska av Oskar Wistbacka.
kl. 11.45 Lunch på Verkatehdas.
12.45 Guiden Marja Saaristo ansluter till sällskapet.
– Tavastehus stora torg med besök i Desprez kyrka.
– Tavastehus slott.
– Aulanko (f.d. Karlberg) naturpark med eftermiddagskaffe.
kl. 17.00 Avfärd från Tavastehus.
ca kl. 18.00 Tillbaka i Helsingfors.
Resans pris är beroende av antalet deltagare. Preliminärt pris 68,- euro förutsätter att vi blir 25
personer, 60,- euro om vi blir 30. Då tillkommer inträdesbiljetten till slottet som är 8,- euro, men där
kan man komma in med museikort om man har ett sådant. Deltagarna ansvarar för sin egen
reseförsäkring.
Närmare uppgifter om betalning av utfärden kommer när vi vet hur många vi blir.

 

 

Klicka här och gör din förhandsanmälan senast söndag 28.6.