Researrangör


För varje resa och exkursion utses en ansvarig researrangör.

 

12-15.5.2020               Föreningen planerar att göra en resa till Dorpat.
                 
             

Tartu ligger i det historiska Livland och var fram till Estlands självständighet 1918 känd i omvärlden som Dorpat. Tartu universitet grundades ursprungligen 1632 i Svenska Livland och var då Sveriges andra universitet. Universitetet är Estlands äldsta och största universitet. Ref Wikipedia

Se närmare