Researrangör


För varje resa och exkursion utses en resekontaktperson..

 

18-21.5.2021               Föreningen gör en resa till Tartu/Dorpat och Narva.
                 
             

Tartu ligger i det historiska Livland och var fram till Estlands självständighet 1918 känd i omvärlden som Dorpat. Tartu universitet grundades ursprungligen 1632 i Svenska Livland och var då Sveriges andra universitet. Universitetet är Estlands äldsta och största universitet. Ref Wikipedia

                P.g.a. covid-19 flyttas resan fram med ett år från maj 2020 til maj 2021,
                 
                 

 

21 augusti 2021              

Utfärd i kanonslup runt Sveaborg

Se närmare ...