Researrangör


För varje resa och exkursion utses en resekontaktperson..

 

29.4.2020               Exkursion till stadsarkivet i Helsingfors.
                 
                 
12-15.5.2020               Föreningen gör en resa till Tartu/Dorpat och Narva.
                 
             

Tartu ligger i det historiska Livland och var fram till Estlands självständighet 1918 känd i omvärlden som Dorpat. Tartu universitet grundades ursprungligen 1632 i Svenska Livland och var då Sveriges andra universitet. Universitetet är Estlands äldsta och största universitet. Ref Wikipedia

Se närmare

                 
                 
29.8.2020               Utfärd i kanonslup runt Sveaborg.