Föreningens föredrag från 1973 tills nu år 2023.

Listan uppdateras kontinuerligt

2023   Föredrag av Johanna Aminoff-Winberg med rubriken: Från A till Ö. Riddarhusets ättartavlor och arbetet med att uppdatera dem.  
2023   Föredrag av Anders von Bell om gravgårdar i Wiborg – forntid, förfall och framtid.  
2022   Föredrag av K-G Olin om: En ny värld. Den finlandssvenska emigrationen till Australien, Nya Zealand och Stilla Havet.  
2022   Föredrag av Tony Kronqvist: "Vad hette Niklasdotter Brömse".
Jakten på släkten von Kraemers anmoder via dryckeskärl och kunglig ladugård.
 
2022   Föredrag av Leif Eriksson: Från rusthållare till tjänstehjon. En släktgrens omvända klassresa i ett samhälle under förändring.  
2022   Föredrag av Peter Ragnvaldsson om dragontorpet i Munksnäs  
2022   DNA-panel med Carina Wallgren-Pettersson och Katarina Pelin samt ledaren för HSF:s DNA-klubb Tryggve Gestrin.  
    Klicka här och se DNA-panelen med föredrag och frågor.  
2022   Föredrag av Reidar Wasenius om släkten Snellman.  
    Klicka här och logga in för att se föredraget om släkten Snällman  
2021   Föredrag av Matts Dumell om caféernas Helsingfors. Kulturhistoria sedd ur kaffeperspektiv.
2021   Föredrag av Erland Eklund om sin åländska släkt utgående från det Vesterlundska torpet.
2021   Föredrag av Nils Erik Villstrand om Nystadsfreden år 1721 och dess konsekvenser på olika områden i samhället.
  Klicka här och se info & N.E. Villstrands föredrag. Del 1(3)  8:41 min
    Klicka här och se  Nils Erik Villstrands föredrag.    Del 2(3)  29:59 min
    Klicka här och se  Nils Erik Villstrands föredrag.    Del 3(3)  28:35 min
2021   Föredrag av Carola Ekrem och Anne Bergman om den Stora finlandssvenska festboken.
    Klicka här och se Carola Ekrems och Anne Bergmans föredrag.
2021   Föredrag av Rabbe Sandelin som berättar om sin släktbok. "Petter Johan och hans många barn - 60-åriga Släktföreningen Sandelin ger ut en bok".
    Klicka här och se Rabbe Sandelins föredrag.
   

Kommentar av Rabbe Sandelin: Petter Johan Sandelins andra fru var inte första fruns syster, utan första fruns kusins dotter.

2020   Föredrag av Magnus Lindholm: Under huden är jag många - en släktmeny à la Jernström serverad på fajansservis från Suotniemi.
    Klicka här och se Magnus Lindholms föredrag som filmades senare.
2020   Föredrag av Heinz Stürmer under rubriken "Borgerliga släktvapen i Finland"
2020   Föredrag av Tom von Weissenberg med rubriken "Min släkt - källor till en 400 årig familjehistoria.
2019   Föredrag av Aapo Roselius om "Estlandsfararna" - Finska frikårsrörelsen i Estland 1919.
2019   Föredrag av Veronica Shenshin om ” Ryska Adelsförbundet r.f. - ett släkthistoriskt perspektiv ”.
2019   Nyländska släktforskardagen 19 Oktober 2019 kl. 10.00–16.00 på Arbis som Helsingfors Släktforskare r.f. arrangerade. Föredrag av; 1) Soldatforskning och soldattorp i Nyland. Ordförande Peter Ragnvaldsson. 2) Hur fick soldaterna mat under krig? Arméernas försörjning från trettioåriga kriget till Napoleonkrigen. Christer Kuvaja, Genealogiska Samfundet i Finland. 3) Hur hittar jag båtsmän och soldater bland mina förfäder före 1809? Lars Ericson Wolke, Försvarshögskolan i Stockholm. 4) Sveriges Släktforskarförbund - en presentation. Ordförande Erland Ringborg. 5) Källor till soldatforskning hos FSHF, samt senaste nytt från föreningen.  Verksamhetsledare Kari-Matti Piilahti, Finlands Släkthistoriska Förening. Se närmare hur det var den 19 oktober...
2019   Föredrag av Emelie Enckell under rubriken ”Att förstå sin bakgrund” om sin bok Generalens dotter Dagmar Thesleff .
2019   Föredrag av Carina Wolff-Brandt om boken 'Piga, klockare, inhysing, lots - Skärgårdsöden 1669-1809'.
2019   Föredrag om 'En torpares liv i Sjundeå 1856-1927' av Gerd Strandberg-Andersson.
2019   Föredrag om Sibbo-släkter i brytningstider av Pol.lic. Ove Knekt.
2018   Kari-Matti Piilahti: Nöd och hungeråren i Finland under 1500-1800-talet
2018   Föredrag av Alexandra Ramsay och Tony Kronqvist med temat Topelius.
2018   Föredrag om Riddarhuset i Finland 200 år av Johanna Aminoff-Winberg.
2018   Alec Estlander: En släktkrönika - processen och produkten
2018   Peter Rehnström: En ung familjs öden, deras rädsla och önskningar 1939-1940
2018   Odert von Essen: s/s Equity - på hemligt uppdrag till Larsmo 1917
2018   Ulla Bäck: Finlands väg till självständighet genom en släkts ögon.

2017  

  Sebastian Lindberg: Judiska flyktingar - finska farhågor. Den centraleuropeiska flyktingkrisen 1933-1939 och Finland

2017

 
Henrik Andersén: 'Gestalter ur min släkts historia - Edvin Wirén, Johannes Wirén och Brutus Lagercrantz'.
2017     Olli Ripatti: Hemliga operationen Pinatova. 61 finska skutor under röda flaggan hösten 1944.
2017   Bengt Juselius: " En karolinerofficer som blev släkten Segercrantz anfader".
2017   Liva Söderhjelm: Janne Söderhjelm - Amur-fararen
2017   Gunilla Peräsalo: Om användning av internet vid släktforskning
2016   Peter Ragnvaldsson: Ostar och mejerister - släkten Block
2016   Helena Hurme: Släktforskning och DNA
2016   Anja-Bi Pulkkinen: En gren av ätten von Numers
2016   Ulf Johansson: Gårdarna rund Bodom
2016   Christer Boije: Min släktforskning om släkten Boije af Gennäs
2016   Peter Ragnvaldsson: Soldatforskning
2015   Kari-Matti Piilahti: Finlands Släkthistoriska förening
2015   Clara Palmgren: Författarsläkter i Grankulla
2015   Judarna i Finland
2015   Sirkka Paikkala: Sukunimien suomalaistaminen 1800- ja 1900-luvulla.
2015   Birgitta Geust: Diakonissanstalten i Helsingfors - några centrala personer under 1800-talet.
2015   Henrik Huldén: Claes Cedercreutz
2015   Julia Dahlberg: ”Släkten Donner i Finland 1690-1945  
2014   Thure Malmberg: J.L. Runeberg och dess trafikerande i Helsingfors östra skärgård.
2014   Henry Clay Ericsson: Tammerforsgrenen av släkten Clayhills i ord och bild.
2014   Föredrag av Gustaf Langenskiöld: ”För frihet och framgång. Ur Gustaf och Karl Langenskiölds brevkorrespondens 1881-1925”.
2014   Annie Christensen: En finsk guvernörsfru i ryska Alaska
2014   Maj-Britt Paro: Borgåsläkten Söderström
2014   Stig-Olov Hallberg: Människan Sprengtporten
2013   14.10 Sveriges ambassadör Anders Lidén om sin släktbakgrund. Föredragets rubrik ”Släktband mellan Finland och Sverige”.
2013   18.9 Karin Granlund: Louis Ehrnrooth - Prins i en värld som inte fanns
2013   15.4 Liva Söderhjelm: ”Skotska rötter i Finland”
2013   18.3 Wilhelm Brummer " Om person- och släktvapen i Finland".
2013   25.2 Marit Lindqvist berättar om " Journalisten, affärsmannen,  författaren och äventyraren Aleko Lilius "
2012   19.11 Rainer Knapas "Ämbetsmän och dignitärer från Gamla Finland vid återföreningen 1812".
2012   15.10 Oder v. Essen "Släkten von Essen på Kiitola."
2012   24.9 Martin Gardberg " Sandudds gravgård och dess invånare."
2012   16.4 Valdemar Melanko "Viborgska släkten Sergejeff."
2012   19.3. Carl-Fredrik Geust "Flygarlegenden Gunnar Lihr."
2012   27.2. Ole Granholm "Rödsöboken"
2012   16.01 Jessica Parland-von Essen "Brages digitala pressarkiv".
2011   10.12 Jullunch med föredrag av Mikael Sundman: "Det framtida Helsingfors".
2011   14.11 Ingeborg Palmén ”En borgarfamilj i Helsingfors under 1900-talets första decennier”. (Del II)
2011   17.10 Gustav Björkstrand ”Sändebudet (Maria Åkerblom) med makt över liv och död”.
2011   19.09 Anders Thornström: ”Att släktforska på nätet - möjligt eller omöjligt”.
2011   18.04 Magnus Londen: ”Scouting i Finland 100 år”.
2011   21.03 Jan Simberg: "Niemenlautta-En central knut i ett släktnät".
2011   28.02 Iikko B. Voipio: "Karelska prästsläkter".
2010   10.12 Jullunch med föredrag av Merete Mazzarella: "Om konsten att bli pensionär."
2010   15.11 Ingeborg Palmén: "Finlands frihetskamp i en borgarfamiljs brev".
2010   18.10 Mikael Heinrichs: "Jägarrörelsen"
2010   20.9 Reinhold Enqvist: "Hur finna sina skotska rötter - En Clan Andersson ättling berättar."
2010   19.4 Olof Lindfors: "Vicehäradshövding Ali Tornberg (1873-1958), rättkämpe, patriot - hans släktbakgrund och levnad."
2010   15.3 Samuel Panelius: "Två klaner vid Pickala bro 1803."
2010   15.2 Clara Palmgren: "Kulturfamiljer i Grankulla."
2009   10.12 Jullunch med föredrag av Märta Tikkanen: "Min mormor Emma Eleonra Sjödahl."
2009   23.11 Carl-Axel Palmgren: "Teologen som blev byråkrat - Axel A. Palmgren."
2009   19.10 Carl-Fredrik Geust: "Finländska och ryska synpunkter på Porkalaparentesen."
2009   21.9 Alexandra Ramsay: "Kommunionböcker och statlängder som källa till tjänstefolkets levnadsvillkor på 1700- och 1800-talen, med exempel ur Sarvlaks gårds historia."
2009   20.4 Lars-Einar Floman: "Släkten Höckert."
2009   24.3 Jessica Parland-von Essen: "Konsten att på 1700-talet höra till eliten i Helsingfors."
2009   24.2 Ronny Rönnqvist: "Baron Roman von Ungern-Sternberg, Mongoliets härskare:"
2008   Jullunch med föredrag av Kari Tarkiainen "Sveriges Österland".
2008   Gunvor Brettschneider: "Bakom taggtråd i eget land".
2008   Johanna Aminoff-Winberg: "På flykt i eget land".
2008   Ulla Bäck: "Gottlieb Pesonius, en skolman i 1800-talets Jyväskylä".
2008   Ulla Bäck: "Enoch Bäckström - En guldsmeds livsverk blir till aska".
2008   Gunnar och Frida Packalén: "Från officer i Napoleons stora invasionsarmé till guvernör i guvernementet Charkoff - Antoine D'Ayer och hans ättlingar i Finland".
2008   Gun Winter: "Syskonskaran Sonck under 100 år".
2007   Kristian Stockmann: "Jusupoffska villan och dess invånare".
2007   Carl-Fredrik Geust: "Gustaf Mannerheim och de vita emigranterna."
2007   Björn-Erik Björnström: "Tro på självständigheten".
2007   Hans Andersin: "Skandalen i Lappträsk i början av 1700-talet".
2007   Maj-Britt Paro: "Fabergékonstnärinnan Alma Pihl".
2006   Jullunch med kåseri av Erik Wahlström "Uno Cygnaeus, den dansande prästen".
2006   Hannele Rabb: "Döden är en resa - dödens och odödlighetens bildspråk i dödsannonsernas verser".
2006   Leif Hernberg: "Vad gav mig inspiration till att börja släktforska, och hur gick jag tillväga".
2006   Carl-Johan Krogius: "Fynd rörande avkomlingar till ingifta".
2006   Rainer Knapas: "Jean Sibelius i nytt ljus".
2006   Pertti Hakala: "Introduktion till militärkällor".
2006   Reginald Jägerhorn: "Något om genealogisk forskning och ätten Jägerhorn af Spurila".
2005   Jullunch med kåseri av Carl-Olaf Homén: "Idrottens betydelse för den nationella och finlandssvenska identiteten".
2005   Valentin Tinnis: "Gammal svenskbygd i Ukraina".
2005   Kristian Stockmann: "Släkten Grönqvist".
2005   Carl-Axel Palmgren: "Sjökapten Axel Fernbergs äventyr 1890-95 med barken Helsingfors."
2005   Sten Enbom: "En gammal Helsingforsisk hantverkarsläkt."
2005    Marianne Blomqvist: "Namnskrivningsregler i svensk genealogisk text."
2005   Eva Packalén: "Folk och villor i Sibbo skärgård."
2004   Jullunch med kåseri av ambassadör Ulf-Erik Slotte
2004   Hans Andersin: "Den gåtfulla släkten Naht."
2004   Michael Franck: "Hur hantera släktfejder"?
2004   Carl-Axel Palmgren. "Från Alberga gård till Svidja Slott".
2004   Tuomas Westermarck: "Släkten Westermarck/Westermark med anknytning till Borgå."
2004   Christoffer Grönholm: "Om svenskarnas renässans i Estland".
2004   Carl-Johan Krogius: "Släkten Krogius".
2003   Håkan Simberg: "Fortsatta myter och mysterier i fallet Lassy."
2003   C.J. Gardberg: "Gravstenar och järnkors - obstervationer på kyrkogårdar i Finland."
2003   Olof Palmgren: "Jugend på Skatudden".
2003   Hans Andersin: "En herrgårds uppkomst och fall. "
2002   Sixten Enlund: "Kring Gamla kyrkans historia,"
2002   Olof Lindfors: "Gamla sjukdomar och dödsorsaker."
2002   Pasi Pöllänen: "Veckelax knapesläkters ursprung."
2002   Clara Palmgren: "Släktrötter i Vallmogård."
2002   Carl-Axel Palmgren: "Släkten Palmgren."
2001   Tore Modeen: "Släkten Modeen"
2001   Leif Höckerstedt: "Min släkt - barndomsmyter och detektivarbete."
2001   Samuel Panelius: "Genforskningens senaste rön - ur släktforskarens synpunkt."
2001   Mikael Reuter: "Svenska i förvandling."
2001   Gun Väyrynen: "Släkten Winter."
2000   Johan Bärlund: " Den nya personupgiftslagen."
2000   Karl-Erik Stråhlman: "Släkten Stråhlman"
2000   Mårten Weurlander: "Från Drumsö till Lövkulla."
2000   Torsten Edgren: "Arkeologiska fynd i vår skärgård."
2000   Alexandra Ramsay: "Zacharias Topelius och hans familj."
2000   Iikko Voipio: "Ett nytt hjälpmedel för släktforskning - Sursilliana kombinerad med Collianders opublicerade herdaminnen och andra släktbaser,"
1999   Per-Göran Savander: "Släkten Savander från Savolax."
1999   Tore Modeen: "Släkten Platan"
1999   Matti Klinge: "Östfinska släktnät"
1999   Petra Hakala: "Vad kan släktforskaren finna i SLS:s arkiv?"
1999   Håkan Simberg: " Myter och mysterier i fallet Lassy."
1999   Hans Andersin: "En östfinländsk släkt och dess ankynytningar."
1998   John Strömberg: "Studenter, präst- och juristsläkter vid Akademien i Åbo."
1998   Per Göran Savander: "Släkten Bremer"
1998   Pertti Hakala: "J.V. Snellman - fisk eller fågel?"
1998   Håkan Simberg: "Mera om två mystiska figurer i Finland 1795."
1998   C J Gardberg: "Människor på Sveaborg under svenska tiden."
1997   Helge Perklén: "Släkten Perklén"
1997   Kristian Stockmann: "Släkten Stockmann"
1997   Holger Thesleff: "Thesleff, en tysk Wiborgssläkt."
1997   Kari Tarkiainen: "De e' mitt sa' finn om Stockholm - finländare har alltid flyttat till Stockholm, enskilt och i grupper."
1997   Max Engman: "Finländare i Ryssland."
1997   Håkan Simberg: "SLS:s Förhandlingar och Uppsatser, en föga känd källa för släktforskarna II."
1996   Per-Johan Aschan: "Rota bland rötter..."
1996   C J Gardberg: "Landshövding Johan Rasenhanes dagböcker från 1650-talet."
1996   Erik Schulman: "Glimtar ur släkten Schulmans historia."
1996   Gerald Enckell: "Släkten Zitting"
1996   Stig Jaatinen: "Släkten Jaatinens sotiga fötter och senare äventyr."
1996   Hans Andersin: "Viborgsringens förehavanden."
1996   Lars Holm: "Skatter i Helsingfors stadsarkiv."
1995   Kurt Sundvall: "Några frimurarprofiler i 1700-talets Finland."
1995   C J Gardberg: "Borgå stads ursprung och ålder."
1995   Håkan Simberg: "SLS:s Förhandlingar och Uppsatser, en föga känd källa för släktforskarna."
1995   Henry Rask: "Folk och fä i gamla Snappertuna."
1995   Aldur Eriksson: "Genealogi och tvillingar."
1995   Nils H Simberg: "Fabergé och hans västnyländska mästare."
1994   Bo Maltzeff: "Industriägare och militärer - en gren ur den ryska släkten Maltzeffs genealogi."
1994   Victor Procopé: "De två jämtländska bröderna Procopaeus och deras omgivning."
1994   Anna-Maria Åström: "Herrgårdsliv i Savolaks på 1600- och 1700-talet."
1994   Marianne Blomqvist: "Almanackan 1995"
1994   Olle Sirén: "Badortsliv i Lovisa vid sekelskiftet."
1994   Herman Lindqvist: "Ny syn på hur Sverige blev en stormakt."
1993   Göran Stjernschantz: "Drag ur ätten Stjernschantz' historia."
1993   Victor Procopé: "Ett säteri i Sjundeå - Svidja."
1993   Håkan Simberg: "Henrik Widenius - Släktforskning med H. G. Porthan som ciceron."
1993   Georg Luther: "Tradition om Martin Luthers efterkommande i Finland."
1993   Bror Hästö: "Kända personer inom släkten Öhqvist."
1993   Dag Lindberg: "En underofficerssläkt Lindberg i Kimito."
1993   Per-Johan Aschan: "Tre bröder Aschan."
1993   Björn Immonen: "Från Esbo-Arbis till Dackefejden."

 

 

FÖREDRAGSHÅLLARE OCH -ÄMNEN 1983–1992