Föredrag från år 1993 t.o.m. de nu aktuella

Listan uppdateras kontinuerligt

2019   Föredrag av Emelie Enckell under rubriken ”Att förstå sin bakgrund” om sin bok Generalens dotter Dagmar Thesleff .
2019   Föredrag av Carina Wolff-Brandt om boken 'Piga, klockare, inhysing, lots - Skärgårdsöden 1669-1809'.
2019   Föredrag om 'En torpares liv i Sjundeå 1856-1927' av Gerd Strandberg-Andersson.
2019   Föredrag om Sibbo-släkter i brytningstider av Pol.lic. Ove Knekt.
2018   Kari-Matti Piilahti: Nöd och hungeråren i Finland under 1500-1800-talet
2018   Föredrag av Alexandra Ramsay och Tony Kronqvist med temat Topelius.
2018   Föredrag om Riddarhuset i Finland 200 år av Johanna Aminoff-Winberg.
2018   Alec Estlander: En släktkrönika - processen och produkten
2018   Peter Rehnström: En ung familjs öden, deras rädsla och önskningar 1939-1940
2018   Odert von Essen: s/s Equity - på hemligt uppdrag till Larsmo 1917
2018   Ulla Bäck: Finlands väg till självständighet genom en släkts ögon.

2017  

  Sebastian Lindberg: Judiska flyktingar - finska farhågor. Den centraleuropeiska flyktingkrisen 1933-1939 och Finland

2017

 
Henrik Andersén: 'Gestalter ur min släkts historia - Edvin Wirén, Johannes Wirén och Brutus Lagercrantz'.
2017     Olli Ripatti: Hemliga operationen Pinatova. 61 finska skutor under röda flaggan hösten 1944.
2017   Bengt Juselius: " En karolinerofficer som blev släkten Segercrantz anfader".
2017   Liva Söderhjelm: Janne Söderhjelm - Amur-fararen
2017   Gunilla Peräsalo: Om användning av internet vid släktforskning
2016   Peter Ragnvaldsson: Ostar och mejerister - släkten Block
2016   Helena Hurme: Släktforskning och DNA
2016   Anja-Bi Pulkkinen: En gren av ätten von Numers
2016   Ulf Johansson: Gårdarna rund Bodom
2016   Christer Boije: Min släktforskning om släkten Boije af Gennäs
2016   Peter Ragnvaldsson: Soldatforskning
2015   Kari-Matti Piilahti: Finlands Släkthistoriska förening
2015   Clara Palmgren: Författarsläkter i Grankulla
2015   Judarna i Finland
2015   Sirkka Paikkala: Sukunimien suomalaistaminen 1800- ja 1900-luvulla.
2015   Birgitta Geust: Diakonissanstalten i Helsingfors - några centrala personer under 1800-talet.
2015   Henrik Huldén: Claes Cedercreutz
2015   Julia Dahlberg: ”Släkten Donner i Finland 1690-1945  
2014   Thure Malmberg: J.L. Runeberg och dess trafikerande i Helsingfors östra skärgård.
2014   Henry Clay Ericsson: Tammerforsgrenen av släkten Clayhills i ord och bild.
2014   Föredrag av Gustaf Langenskiöld: ”För frihet och framgång. Ur Gustaf och Karl Langenskiölds brevkorrespondens 1881-1925”.
2014   Annie Christensen: En finsk guvernörsfru i ryska Alaska
2014   Maj-Britt Paro: Borgåsläkten Söderström
2014   Stig-Olov Hallberg: Människan Sprengtporten
2013   14.10 Sveriges ambassadör Anders Lidén om sin släktbakgrund. Föredragets rubrik ”Släktband mellan Finland och Sverige”.
2013   18.9 Karin Granlund: Louis Ehrnrooth - Prins i en värld som inte fanns
2013   15.4 Liva Söderhjelm: ”Skotska rötter i Finland”
2013   18.3 Wilhelm Brummer " Om person- och släktvapen i Finland".
2013   25.2 Marit Lindqvist berättar om " Journalisten, affärsmannen,  författaren och äventyraren Aleko Lilius "
2012   19.11 Rainer Knapas "Ämbetsmän och dignitärer från Gamla Finland vid återföreningen 1812".
2012   15.10 Oder v. Essen "Släkten von Essen på Kiitola."
2012   24.9 Martin Gardberg " Sandudds gravgård och dess invånare."
2012   16.4 Valdemar Melanko "Viborgska släkten Sergejeff."
2012   19.3. Carl-Fredrik Geust "Flygarlegenden Gunnar Lihr."
2012   27.2. Ole Granholm "Rödsöboken"
2012   16.01 Jessica Parland-von Essen "Brages digitala pressarkiv".
2011   10.12 Jullunch med föredrag av Mikael Sundman: "Det framtida Helsingfors".
2011   14.11 Ingeborg Palmén ”En borgarfamilj i Helsingfors under 1900-talets första decennier”. (Del II)
2011   17.10 Gustav Björkstrand ”Sändebudet (Maria Åkerblom) med makt över liv och död”.
2011   19.09 Anders Thornström: ”Att släktforska på nätet - möjligt eller omöjligt”.
2011   18.04 Magnus Londen: ”Scouting i Finland 100 år”.
2011   21.03 Jan Simberg: "Niemenlautta-En central knut i ett släktnät".
2011   28.02 Iikko B. Voipio: "Karelska prästsläkter".
2010   10.12 Jullunch med föredrag av Merete Mazzarella: "Om konsten att bli pensionär."
2010   15.11 Ingeborg Palmén: "Finlands frihetskamp i en borgarfamiljs brev".
2010   18.10 Mikael Heinrichs: "Jägarrörelsen"
2010   20.9 Reinhold Enqvist: "Hur finna sina skotska rötter - En Clan Andersson ättling berättar."
2010   19.4 Olof Lindfors: "Vicehäradshövding Ali Tornberg (1873-1958), rättkämpe, patriot - hans släktbakgrund och levnad."
2010   15.3 Samuel Panelius: "Två klaner vid Pickala bro 1803."
2010   15.2 Clara Palmgren: "Kulturfamiljer i Grankulla."
2009   10.12 Jullunch med föredrag av Märta Tikkanen: "Min mormor Emma Eleonra Sjödahl."
2009   23.11 Carl-Axel Palmgren: "Teologen som blev byråkrat - Axel A. Palmgren."
2009   19.10 Carl-Fredrik Geust: "Finländska och ryska synpunkter på Porkalaparentesen."
2009   21.9 Alexandra Ramsay: "Kommunionböcker och statlängder som källa till tjänstefolkets levnadsvillkor på 1700- och 1800-talen, med exempel ur Sarvlaks gårds historia."
2009   20.4 Lars-Einar Floman: "Släkten Höckert."
2009   24.3 Jessica Parland-von Essen: "Konsten att på 1700-talet höra till eliten i Helsingfors."
2009   24.2 Ronny Rönnqvist: "Baron Roman von Ungern-Sternberg, Mongoliets härskare:"
2008   Jullunch med föredrag av Kari Tarkiainen "Sveriges Österland".
2008   Gunvor Brettschneider: "Bakom taggtråd i eget land".
2008   Johanna Aminoff-Winberg: "På flykt i eget land".
2008   Ulla Bäck: "Gottlieb Pesonius, en skolman i 1800-talets Jyväskylä".
2008   Ulla Bäck: "Enoch Bäckström - En guldsmeds livsverk blir till aska".
2008   Gunnar och Frida Packalén: "Från officer i Napoleons stora invasionsarmé till guvernör i guvernementet Charkoff - Antoine D'Ayer och hans ättlingar i Finland".
2008   Gun Winter: "Syskonskaran Sonck under 100 år".
2007   Kristian Stockmann: "Jusupoffska villan och dess invånare".
2007   Carl-Fredrik Geust: "Gustaf Mannerheim och de vita emigranterna."
2007   Björn-Erik Björnström: "Tro på självständigheten".
2007   Hans Andersin: "Skandalen i Lappträsk i början av 1700-talet".
2007   Maj-Britt Paro: "Fabergékonstnärinnan Alma Pihl".
2006   Jullunch med kåseri av Erik Wahlström "Uno Cygnaeus, den dansande prästen".
2006   Hannele Rabb: "Döden är en resa - dödens och odödlighetens bildspråk i dödsannonsernas verser".
2006   Leif Hernberg: "Vad gav mig inspiration till att börja släktforska, och hur gick jag tillväga".
2006   Carl-Johan Krogius: "Fynd rörande avkomlingar till ingifta".
2006   Rainer Knapas: "Jean Sibelius i nytt ljus".
2006   Pertti Hakala: "Introduktion till militärkällor".
2006   Reginald Jägerhorn: "Något om genealogisk forskning och ätten Jägerhorn af Spurila".
2005   Jullunch med kåseri av Carl-Olaf Homén: "Idrottens betydelse för den nationella och finlandssvenska identiteten".
2005   Valentin Tinnis: "Gammal svenskbygd i Ukraina".
2005   Kristian Stockmann: "Släkten Grönqvist".
2005   Carl-Axel Palmgren: "Sjökapten Axel Fernbergs äventyr 1890-95 med barken Helsingfors."
2005   Sten Enbom: "En gammal Helsingforsisk hantverkarsläkt."
2005    Marianne Blomqvist: "Namnskrivningsregler i svensk genealogisk text."
2005   Eva Packalén: "Folk och villor i Sibbo skärgård."
2004   Jullunch med kåseri av ambassadör Ulf-Erik Slotte
2004   Hans Andersin: "Den gåtfulla släkten Naht."
2004   Michael Franck: "Hur hantera släktfejder"?
2004   Carl-Axel Palmgren. "Från Alberga gård till Svidja Slott".
2004   Tuomas Westermarck: "Släkten Westermarck/Westermark med anknytning till Borgå."
2004   Christoffer Grönholm: "Om svenskarnas renässans i Estland".
2004   Carl-Johan Krogius: "Släkten Krogius".
2003   Håkan Simberg: "Fortsatta myter och mysterier i fallet Lassy."
2003   C.J. Gardberg: "Gravstenar och järnkors - obstervationer på kyrkogårdar i Finland."
2003   Olof Palmgren: "Jugend på Skatudden".
2003   Hans Andersin: "En herrgårds uppkomst och fall. "
2002   Sixten Enlund: "Kring Gamla kyrkans historia,"
2002   Olof Lindfors: "Gamla sjukdomar och dödsorsaker."
2002   Pasi Pöllänen: "Veckelax knapesläkters ursprung."
2002   Clara Palmgren: "Släktrötter i Vallmogård."
2002   Carl-Axel Palmgren: "Släkten Palmgren."
2001   Tore Modeen: "Släkten Modeen"
2001   Leif Höckerstedt: "Min släkt - barndomsmyter och detektivarbete."
2001   Samuel Panelius: "Genforskningens senaste rön - ur släktforskarens synpunkt."
2001   Mikael Reuter: "Svenska i förvandling."
2001   Gun Väyrynen: "Släkten Winter."
2000   Johan Bärlund: " Den nya personupgiftslagen."
2000   Karl-Erik Stråhlman: "Släkten Stråhlman"
2000   Mårten Weurlander: "Från Drumsö till Lövkulla."
2000   Torsten Edgren: "Arkeologiska fynd i vår skärgård."
2000   Alexandra Ramsay: "Zacharias Topelius och hans familj."
2000   Iikko Voipio: "Ett nytt hjälpmedel för släktforskning - Sursilliana kombinerad med Collianders opublicerade herdaminnen och andra släktbaser,"
1999   Per-Göran Savander: "Släkten Savander från Savolax."
1999   Tore Modeen: "Släkten Platan"
1999   Matti Klinge: "Östfinska släktnät"
1999   Petra Hakala: "Vad kan släktforskaren finna i SLS:s arkiv?"
1999   Håkan Simberg: " Myter och mysterier i fallet Lassy."
1999   Hans Andersin: "En östfinländsk släkt och dess ankynytningar."
1998   John Strömberg: "Studenter, präst- och juristsläkter vid Akademien i Åbo."
1998   Per Göran Savander: "Släkten Bremer"
1998   Pertti Hakala: "J.V. Snellman - fisk eller fågel?"
1998   Håkan Simberg: "Mera om två mystiska figurer i Finland 1795."
1998   C J Gardberg: "Människor på Sveaborg under svenska tiden."
1997   Helge Perklén: "Släkten Perklén"
1997   Kristian Stockmann: "Släkten Stockmann"
1997   Holger Thesleff: "Thesleff, en tysk Wiborgssläkt."
1997   Kari Tarkiainen: "De e' mitt sa' finn om Stockholm - finländare har alltid flyttat till Stockholm, enskilt och i grupper."
1997   Max Engman: "Finländare i Ryssland."
1997   Håkan Simberg: "SLS:s Förhandlingar och Uppsatser, en föga känd källa för släktforskarna II."
1996   Per-Johan Aschan: "Rota bland rötter..."
1996   C J Gardberg: "Landshövding Johan Rasenhanes dagböcker från 1650-talet."
1996   Erik Schulman: "Glimtar ur släkten Schulmans historia."
1996   Gerald Enckell: "Släkten Zitting"
1996   Stig Jaatinen: "Släkten Jaatinens sotiga fötter och senare äventyr."
1996   Hans Andersin: "Viborgsringens förehavanden."
1996   Lars Holm: "Skatter i Helsingfors stadsarkiv."
1995   Kurt Sundvall: "Några frimurarprofiler i 1700-talets Finland."
1995   C J Gardberg: "Borgå stads ursprung och ålder."
1995   Håkan Simberg: "SLS:s Förhandlingar och Uppsatser, en föga känd källa för släktforskarna."
1995   Henry Rask: "Folk och fä i gamla Snappertuna."
1995   Aldur Eriksson: "Genealogi och tvillingar."
1995   Nils H Simberg: "Fabergé och hans västnyländska mästare."
1994   Bo Maltzeff: "Industriägare och militärer - en gren ur den ryska släkten Maltzeffs genealogi."
1994   Victor Procopé: "De två jämtländska bröderna Procopaeus och deras omgivning."
1994   Anna-Maria Åström: "Herrgårdsliv i Savolaks på 1600- och 1700-talet."
1994   Marianne Blomqvist: "Almanackan 1995"
1994   Olle Sirén: "Badortsliv i Lovisa vid sekelskiftet."
1994   Herman Lindqvist: "Ny syn på hur Sverige blev en stormakt."
1993   Göran Stjernschantz: "Drag ur ätten Stjernschantz' historia."
1993   Victor Procopé: "Ett säteri i Sjundeå - Svidja."
1993   Håkan Simberg: "Henrik Widenius - Släktforskning med H. G. Porthan som ciceron."
1993   Georg Luther: "Tradition om Martin Luthers efterkommande i Finland."
1993   Bror Hästö: "Kända personer inom släkten Öhqvist."
1993   Dag Lindberg: "En underofficerssläkt Lindberg i Kimito."
1993   Per-Johan Aschan: "Tre bröder Aschan."
1993   Björn Immonen: "Från Esbo-Arbis till Dackefejden."