Föreningens märke är gjort av heraldikern Gustaf von Numers vilket han gav som gåva till föreningen den 10 december 1975.

HISTORIA

Ett första möte hölls den 23 maj 1973 i Helsingfors Sparbanks klubblokal.

Det konstituerande mötet samlades den 15 januari 1975 i HSB:s lokal.

Stadgarna godkändes den 2 oktober 1975.

 

 

 

Fotografiet är från 10-årsjubileet 7.5.1983 i Brages festsal.