Månadsmötet INHIBERAT

23 September 2019 kl. 18.00–20.00

Sebastian Jägerhorn håller föredraget "En kavalleriofficer på spåren under 30-åriga kriget".

 

Det trettioåriga kriget drog fram som en gargantuansk tröska över Europa och förstörde det mesta i sin väg. Målningen föreställer slaget vid Lützen 1632, där Gustav II Adolf stupade. BILD: WIKIMEDIA COMMONS/MÅLNING AV JAN ASSELIJN


Plats
Vetenskapernas hus, rum 312
Kyrkogatan 6
00170 Helsingfors