Månadsmöte (obs! Onsdag i Arbis)

20 November 2019, 18:15 - 19:30
Månadsmöte och föredrag av Aapo Roselius om Estlands frihetskrig.

Plats
Helsingfors, Arbis
Dagmarsgatan 3
00100 Helsingfors