Månadsmöte

21 Oktober 2019, 18:00 - 20:00
Föredrag av Veronica Shenshin om ” Ryska Adelsförbundet r.f. - ett släkthistoriskt
perspektiv ”.

Plats
Vetenskapernas hus, rum 505
Kyrkogatan 6
00170 Helsingfors