Månadsmöte

23 September 2019, 18:00 - 20:00

Sebastian Jägerhorn håller föredraget "En kavalleriofficer på spåren under 30-åriga kriget".


Plats
Vetenskapernas hus, rum 404
Kyrkogatan 6
00170 Helsingfors